Рад представља један од основних фактора производње. Уз рад, као фактор производње, јавља се још и земља и капитал. Погледајте о раду као фактору производње.