Rad predstavlja jedan od osnovnih faktora proizvodnje. Uz rad, kao faktor proizvodnje, javlja se još i zemlja i kapital. Pogledajte o radu kao faktoru proizvodnje.