Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac je akreditovana visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom 30 godina.

Ove godine Škola upisuje 30. generaciju studenata na savremene akreditovane studijske programe:

  • Menadžment,
  • Ekonomija,
  • Poslovna informatika
  • Turizam i ugostiteljstvo.

Osnovni cilj Škole je da studentima omogući sticanje teorijskih i praktičnih znanja primenjivih u savremenom poslovanju.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnim mestima menadžera, ekonomista, poslovnih informatičara u poslovnim i industrijskim sistemima, javnim ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima, turističkim i ugostiteljskim organizacijama, kao i malim i srednjim preduzećima.

Škola obezbeđuje stipendije za najuspešnije studente, kao i pogodnosti za studente u radnom odnosu.

Više informacija o uslovima upisa nalazi se na sajtu www.visokaposlovnaskola.edu.rs.

Pratite nas i na našim društvenim mrežama: