Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац је акредитована високошколска установа са традицијом дугом 30 година.

Ове године Школа уписује 30. генерацију студената на савремене акредитоване студијске програме:

  • Менаџмент,
  • Економија,
  • Пословна информатика
  • Туризам и угоститељство.

Основни циљ Школе је да студентима омогући стицање теоријских и практичних знања примењивих у савременом пословању.

Свршеним студентима пружа се могућност запослења на радним местима менаџера, економиста, пословних информатичара у пословним и индустријским системима, јавним установама, банкама, осигуравајућим друштвима, туристичким и угоститељским организацијама, као и малим и средњим предузећима.

Школа обезбеђује стипендије за најуспешније студенте, као и погодности за студенте у радном односу.

Више информација о условима уписа налази се на сајту www.visokaposlovnaskola.edu.rs.

Пратите нас и на нашим друштвеним мрежама: