Primer urađenog naloga za knjiženje finansijskog rezultata (dobitka) dat je na slici 1. Potrebno je prethodno uraditi zaključni list i preneti sve prihode i rashode na odgovarajuće račune (konta). Pošto nisam imao pri sebi kontni plan nisam upisivao sve račune samo one koja sam znao napamet. Vi otvorite kontni plan i pronađite brojeve računa.

Slika 1. Nalog za knjiženje finansijskog rezultata