Pojam utrošaka radne snage

Radna snaga pored sredstava za rad i materijala predstavlja osnovni element proizvodnje. Radna snaga predstavlja skup umnih i fizičkih sposobnosti čoveka da radi. utrošci radne snage su količina bioenergije koja se utroši u procesu proizvodnje. Izražavaju se u vremenskim jedinicama. Radna snaga jeste specifičan element proizvodnje jer se razlikuje od ostalih elemenata po tome što ne možete naći dva potpuno ista radnika, za razliku od sredstava i predmeta rada.