Појам утрошака радне снаге

Радна снага поред средстава за рад и материјала представља основни елемент производње. Радна снага представља скуп умних и физичких способности човека да ради. Утрошци радне снаге су количина биоенергије која се утроши у процесу производње. Изражавају се у временским јединицама. Радна снага јесте специфичан елемент производње јер се разликује од осталих елемената по томе што не можете наћи два потпуно иста радника, за разлику од средстава за рад и предмета рада.

Видео. Утрошци радне снаге

Провера знања

Научено из ове лекције можеш проверити кроз следећу вежбу:

Састави 12 питања за одговоре који се налазе у Табели 1. Обрати пажњу да питања носе исте бројеве као и одговори у табели.

1.      ________________________________________________________

2.      ________________________________________________________

3.      ________________________________________________________

4.      ________________________________________________________

5.      ________________________________________________________

6.      ________________________________________________________

7.      ________________________________________________________

8.      ________________________________________________________

9.      ________________________________________________________

10.  _______________________________________________________

11.  ________________________________________________________

12.  _______________________________________________________

5 утрошак човекове биоенергије8 скуп способности човека да радиИзражава се  у временским јединицама (часовима) 10
Количина радне снаге у јединици времена 119 најкраће трајање процеса рада по јединици производа2 састоје се од биоенергије утрошене у текућем процесу и изградњи одређене квалификованости
7 неадекватна квалификованост, радне норме,
чекање на радни налог, недостатак материјала, итд.
4 квалификованост која обезбеђује минималне
трошкове изградње квалификованости по јединици производа.
1 стандардна квалификованост, интезивност и организација.
12 већи су због пропуста у организвању трошењаУ истом смеру, али у различитим пропорцијама 36 минимални утрошци рада по јединици производа
Табела 1.