Појам утрошака радне снаге

Радна снага поред средстава за рад и материјала представља основни елемент производње. Радна снага представља скуп умних и физичких способности човека да ради. утрошци радне снаге су количина биоенергије која се утроши у процесу производње. Изражавају се у временским јединицама. Радна снага јесте специфичан елемент производње јер се разликује од осталих елемената по томе што не можете наћи два потпуно иста радника, за разлику од средстава и предмета рада.