Књижење у благајни и на текућем рачуну

Евиденција на текућем рачуну и благајни подразумева књижења на финансијским картицама. Приказано је само књижење кроз главну књигу. Свако књижење подразумева документацију на основу које ће бити извршена књижења. О начину књижења кроз благајнички дневник, дневник и начину попуњавања документације погледајте у следећем видеу.

Пословне промене и евиденција кроз благајнички дневник, дневник и документацију.

Задатак

Прокњижити следеће пословне промене кроз дневник благајне и финансијске картице благајне и текућег рачуна. Попунити одговарајућу документације за став 2 и 9.

ПД“ TECHNOWORLD” из Крушевца, Чеховљева1, т.р. 200-0000000001234-44 на дан 03.03.20.. године има следеће пословање:

 • Почетно стање новчаних средстава у благајни је 2.100,00 динара, на текућем рачуну 100.000 динара. (извод број 12)
 • Продавница број 1 предала је пазар у у благајну предузећа од 10.000,00 динара. (налог благајне 10)
 • Износ предатог пазара продавнице број 1 уплаћен је налогом за уплату на текући рачун (налог благајне 15, извод 13)
 • Банка изводом извештава да је у корист предузећа пренела одобрен кредит за обртна средства у износу од 30.000 динара. (извод 13)
 • Исплаћено је порто благајни 2.000,00 динара.
 • Подигнуто је налогом за исплату 2.000,00 динара са текућег рачуна за исплату аконтација.
 • По путном налогу исплаћена је аконтација раднику за службени пут.
 • Купац, предузеће „Динго“ , Крушевац, дозначило је дуг по фактури број 3. у корист текућег рачуна у износу од 18.000,00 динара.
 • Банка изводом извештава да је задужила текући рачун за трошкове платног промета у износу од 400,00 динара (извод број 13).
 • По изводу банке број 13 дозначен је дуг добављачу „Тип Топ“ из Крагујевца дуг по фактури број 22. од 25.000, динара. (број текућег рачуна 230-000000004242-22)
 • Пребројавањем новца у благајни утврђено је стварно стање од 90,00 динара. Закључити дневник благајне.