Pojam ukupnog prihoda

Ukupni prihod predstavlja jedan od tri oblika rezultata, pored fizičkog proizvoda i dobitka, kao najznačajnijeg oblika rezultata.

Ukupni prihod predstavlja sumu novca od realizacije proizvoda i usluga ili realizovanu vrednost proizvodnje na tržištu. U direktnoj je zavisnosti od obima proizvodnje koji je prodat na tržištu i od tržišnih cena (prodajnih). Računski se ukupni prihod dobija kada se obim proizvodnje koji je prodat na tržištu pomnoži sa prodajnim cenama.

UP=Q*Cq

Pošto pored cena na ukupni prihod utiču i ostali faktori, ekonomija koristi metod dedukcije kako bi lakše objasnila međuzavisnost ovih veličina.

Vrste ukupnog prihoda

Pored ukupnog prihoda, kao vrste prihoda javljaju se i prosečni i granični prihod.