Финансијске инстутуције каналишу средстава суфицитарних субјеката ка дефицитарним . Они представљају посреднике (интермедиаторе) између понуђача и тражиоца финансијских средстава. Омогућавају Превазилажење неефикасности и раздељеност тржишта.

Финансијска интермедијација омогућава да се уз известан износ штедње у економији финансира већи износ инвестиција у односу на случај без посредника.

▪Субјекти који се налазе на страни понуде и тражње:

  • Становништво,
  • Привреда,
  • Држава и
  • Странци.