Pojam kalkulacije

Kalkulacija predstavlja postupak izračunavanja cene.

Kod proizvodnih izračunavanje CENE KOŠTANJA, a kod trgovinskih NABAVNE I PRODAJNE CENE.

Elementi nabavne kalkulacije

Kalkulacija ima sledeće elemente:

  1. FAKTURNA CENA
  2. + ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE
  3. = NABAVNA CENA

Vrste kalkulacija

U zavisnosti od nabavke jedne ili više vrste materijala kalkulacija može biti:

  • Prosta (kada nabavljamo jednu vrstu materijala/ robe) , kada se svi troškovi se ukalkulišu u cenu i
  • Složena ( kada nabavljamo više vrsti materijala/robe).

Raspoređivanje zavisnih troškova vrši se na dva načina:

  • Raspoređivanje ZTN prema težini (troškovi transporta, utovara, pretovara i istovara) i
  • Raspoređivanje ZTN prema vrednosti (osiguranja i carine i nekih gubitaka).

Više o izračunavanju pogledajte u videu.