Појам калкулације

Калкулација представља поступак израчунавања цене.

Код производних израчунавање ЦЕНЕ КОШТАЊА, а код трговинских НАБАВНЕ И ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ.

Елементи набавне калкулације

Калкулација има следеће елементе:

  1. ФАКТУРНА ЦЕНА
  2. + ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ НАБАВКЕ
  3. = НАБАВНА ЦЕНА

Врсте калкулација

У зависности од набавке једне или више врсте материјала калкулација може бити:

  • Проста (када набављамо једну врсту материјала/ робе) , када се сви трошкови се укалкулишу у цену и
  • Сложена ( када набављамо више врсти материјала/робе).

Распоређивање зависних трошкова врши се на два начина:

  • Распоређивање ЗТН према тежини (трошкови транспорта, утовара, претовара и истовара) и
  • Распоређивање ЗТН према вредности (осигурања и царине и неких губитака).

Више о израчунавању погледајте у видеу.