Preko njih se dolazi do sredstava neophodnih za finansiranje. Finansijska tržišta olakšavaju povezivanje onih koji imaju višak sredstava i one kojima nedostaju (štednju i investicije).

Najvažnije funkcije finansijskog tržišta su:

  • Povezivanje,
  • Alokativna,
  • Razvojna,
  • Utvrđivanje cene i
  • Pouzdanost.

S obzirom na rok dospeća finansijske aktive, finansijska tržišta mogu se podeliti na:

  • Tržište novca i
  • Tržište kapitala.

Tržište novca (kratkoročno tržište) je deo finansijskog tržišta na kome se trguje kratkoročnim oblicima finansijske aktive, kao što je žiralni novac i HOV sa rokom dospeća do jedne godine. Nije institucionalizovano.

Tržište kapitala (dugoročno tržište) je deo finansijskog tržišta na kome se trguje finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine. Institucionalizovano je.

Devizno tržište je deo finansijskog tržišta na kome se po određenim pravilima trguje devizama, odnosno razmenjuju nacionalne valute po deviznom kursu formiranom na osnovu njihove ponude i tražnje.