Тржишна равнотежа се успоставља тамо где долази до изједначавања понуде и тражње (тачка пресека понуде и тражње).

У наставку поста погледајте како да графички у excell-u представите тржишну равнотежу.