Tržišna ravnoteža se uspostavlja tamo gde dolazi do izjednačavanja ponude i tražnje (tačka preseka ponude i tražnje).

U nastavku posta pogledajte kako da grafički u excell-u predstavite tržišnu ravnotežu.