Angažovanje je blokiranje vrednosti u naturalnim oblicima za proces proizvodnje. Treba ga razlikovati od trošenja, jer trošenje nastaje kao posledica angažovanja. Angažovana sredstava jesu osnovna i obrtna sredstva. Oblici angažovanja su: početni robni, prelazni tehnološki i završni robni. Kod angažovanja kao pokazatelj prosečnog ciklusa angažovanja sredstava koristi se koeficijent angažovanja koji predstavlja odnos između angažovanih sredstava i nastalih troškova (ranije je u imeniocu bio ukupan prihod). Pogledajte video u nastavku, a zatim probajte da rešite test.