Ангажовање је блокирање вредности у натуралним облицима за процес производње. Треба га разликовати од трошења, јер трошење настаје као последица ангажовања. Ангажована средстава јесу основна и обртна средства. Облици ангажовања су: почетни робни, прелазни технолошки и завршни робни. Код ангажовања као показатељ просечног циклуса ангажовања средстава користи се коефицијент ангажовања који представља однос између ангажованих средстава и насталих трошкова (раније је у имениоцу био укупан приход). Погледајте видео у наставку, а затим пробајте да решите тест.