Transport je pojam koji obuhvata prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo. Posmatrano sa poslovnog stanovišta prevoz obuhvata:

 • Prevoz materijala i sirovina za obavljanje delatnosti,
 • Prevoz u samom preduzeću,
 • Prevoz gotovih proizvoda od mesta proizvodnje do mesta potrošnje i
 • Prevoz radne snage.

Značaj transporta je u tome što se prevazilazi prostorna nepodudarnost između proizvodnje proizvoda i potrošnje.

Transportna poslovna funkcija se obično organizuje kao transportna služba.

Transportna poslovna funkcija može biti organizovana kao:

 • Posebna organizaciona jedinica,
 • Transportna služba kao deo skladišne službe,
 • Transportna služba kao deo proizvodno-tehničkog sektora i
 • Transportna služba kao deo logistike.

Zadatak transportne službe je da obezbedi jeftin, brz, bezbedan i siguran transport robe.

U zavisnosti od toga da li organizuje transport u sopstvenoj režiji ili ne, organizacija transporta može biti:

 • Potpuno samostalno,
 • Potpuno korišćenje tuđih usluga transporta ili
 • Kombinovano.

Poslovi koje obavlja transportna funkcija su sledeći:

 • Istraživanje tržišta,
 • Izrada planova transporta,
 • Izdavanje naloga za rad sopstvenom voznom parku,
 • Donošenje odluka o korišćenju tuđeg transporta,
 • Sastavljanje transportnih dokumenata,
 • Osiguranje robe i prevoznih sredstava,
 • Saradnja sa skladišnom funkcijom,
 • Zakup prostora u javnom skladištu,
 • Vođenje transportne evidencije,
 • Kalkulacija troškova i
 • Kontrola.

Transportna služba se pri izradi planova mora pridržavati principa ekonomičnosti.

Princip ekonomičnost podrazumeva smanjivanje troškova. Da bi smanjila troškove transporta, transportna služba treba da:

 • Izabere najkraći put,
 • Izabere najekonomičniji način transporta,
 • Maksimalno smanji troškove manipulacije robom na putu i
 • Obezbedi maksimalno korišćenje kapaciteta.

Koji će transport preduzeće izabrati zavisi od:

 • Karakteristika proizvoda,
 • Roka isporuke,
 • Transportnih kapaciteta preduzeća ili prevoznika,
 • Uslova prevoza,
 • Zahteva potrošača.

U zavisnosti od izbora sredstava prevoza, postoje sledeći vidovi transporta:

 • Železnički,
 • Drumski,
 • Vodeni i
 • Vazdušni,

Svaki od navedenih transporta ima određene prednosti i nedostatke. Železnički i vodeni su najjeftiniji zbog količine prevezene robe, mana im je brzina, dok je avio transport najbrži, ali zato i najskuplji.