U narednom postu objasniću vam kako da koristite program za onlajn bankarstvo kod virtuelnih preduzeća. Virtuelna banka se nalazi u Čačku.

Podaci vezani za banku

Centralna virtuelna banka

Gospodar Jovanova 1, 32000 Čačak

Telefon: 032/310-865

e-mail: cvb.ebank@gmail.com

www.servisnicentar.org

Pristupanje programu za E-banking

CVB pristupate putem linka www.cvb.servisnicentar.org.

U navedenim poljima upišite podatke vezane za korisničko ime i lozinku koje ste dobili prilikom otvaranja tekućeg računa na mejl od CVB. Vodite računa da ne snimite lozinku ako vam pretraživač ponudi, kako vam se drugi ne bi kasnije ulogovali na račun. Obratite pažnju kod lozinke na mala i velika slova, brojeve i znakove interpunkcije.

Slika 1. Početna strana za prijavu na sistem

Kada se uspešno ulogujete pojaviće se sledeća slika:

Slika 2. Interfejs banke

Nakon što ste se prijavili spremni ste za rad. Da bi ste pregledali promene na tekućem računu i preuzeli izvod banke idete na karticu PROMET. Nakon toga pojavljuje se dijalog kao na slici 3 gde možete da pogledate promene, filtrirate ih po mesecima ili preuzete izvod za određeni mesec.

Slika 3. Izvod sa poslovnim promenama

Ukoliko želite da izvršite plaćanje ići ćete na karticu PRIPREMA NALOGA pa DOMAĆE.

Slika 4. Popunjavanje naloga za prenos

Nakon unetih podataka kao na slici, potrebno je uneti PIN kod koji ste dobili od CVB i potvrditi plaćanje.

Slika 5. Unošenje PIN-a i potvrda plaćanja

Pored ovih mogućnosti možete napraviti trajni nalog, pogledati kursnu listu, na zahtev otvoriti devizni račun. Na kraju nikako nemojte zaboraviti da se odjavite sa elektronskog bankarstva.

Slika 6. Odjava iz programa