Šta predstavlja i kako se sastavlja izveštaj o radu

IZVEŠTAJ O RADU

                Jedna od manje poznatih formi provere postignuća učenika je izveštaj o radu. Primenjuje se u okviru praktičnih predmeta, kada učenici praktično obavljaju različite radne zadatke. Osim procene njihovog praktičnog rada, preporučuje se izveštaj o radu, kroz koji će nastavnik dobiti povratnu informaciju o radu i angažovanju svakog učenika pojedinačno. Naime, mnoge aktivnosti praktično se obavljaju kroz timski rad, a u takvim situacijama uvek postoje učenici koji ponesu najveći deo posla  i učenici koji ih slede pasivno. Procena rezultata rada grupe ne daje jasnu sliku o angažovanju i znanju svakog pojedinca, dok se kroz izveštaj to može bolje sagledati.

                Izveštaj o radu ima višestruki značaj i za nastavnika i za učenika:

Značaj izveštaja za učenikaZnačaj izveštaja za nastavnika
Ø  učenik sistematizuje svoje znanje
Ø  podseća se šta je radio u prethodnom periodu
Ø  izvodi zaključke: kako i zašto je nešto uradio
Ø  predstavlja različite načine za realizaciju jedne aktivnosti
Ø  analizira novostečena znanjaØ  upoznaje se sa novim načinom ocenjivanja
Ø  usavršava sposobnost pisanog izražavanja i tehniku kucanja
Ø  može da primeni znanje stranog jezika
Ø  ispoljava kreativnost i originalnost
Ø  kroz izveštaj može da plasira i nove ideje
Ø  nastavnik dobija povratnu informaciju o nivou znanja učenika
Ø  dobija sliku o sposobnostima i veštinama koje učenik poseduje
Ø  upoznaje karakterne osobine učenika
Ø  saznaje da li je učenik razvio osobine: upornost, odgovornost, tačnost, ažurnost u radu, motivisanost, urednost, organizovanost
Ø  nastavnik ima dokaz o radu i napredovanju učenika
Slika 1. Značaj izveštaja

Na koja pitanja treba odgovoriti prilikom pisanja izveštaja?

Izveštaj o radu ima jednostavnu formu. Treba da odgovori na četiri pitanja:

1.       Šta smo radili? – hronološkim redosledom nabrojati aktivnosti koje su realizovane u okviru određenog vremenskog perioda o kome izveštavamo (hronološki redosled je veoma bitan, jer je često određena aktivnost preduslov za realizaciju sledeće aktivnosti, pa se drugačije ne mogu ni navesti)

2.       Kako smo uradili? – kratko i jasno, ali precizno objasniti postupak ili način na koji su realizovane gore navedene aktivnosti (objašnjenje treba da bude takvo da osoba koja nije stručna za dati posao, može da razume kako aktivnosti treba obaviti)

3.       Zašto smo uradili? – jako bitno pitanje, odgovorom na njega učenik pokazuje razumevanje zbog čega se određene aktivnosti u lancu moraju obaviti. Razlog njihovog obavljanja nije zato što je nastavnik to od njih tražio, već u praksi tražiti razloge realizacije poslovnih aktivnosti

4.       Šta smo novo naučili? – ukratko nabrojati šta je to novo što je učenik naučio, savladao ili uvežbao kroz praktičan rad

Primer izveštaja

Još po nešto o izveštaju

Da bi izveštaj kompletno bio dobro napisan treba voditi računa i nekim drugim stvarima:

  1. U naslovu izveštaja navodi se tema izveštaja
  2. da bude oblikovan u zupčastoj ili blok formi
  3. izveštaj mora biti napisan ćiriličnim pismom
  4. izveštaj treba da bude napisan ili otkucan bez grešaka u pisanju/kucanju
  5. voditi računa o gramatici i pravopisu
  6. na kraju izveštaja učenika navodi mesto i datum sastavljanja izveštaja, kao i funkciju i ime i prezime
    Kada izveštaje pišete u svesci zanemarite tačku 2.