ЗАДАТАК 1.

На основу података из табеле 11 израчунај следеће:

1. Израчунај учешће успеха ученика по одељењима

2. Формирај графички приказ успеха ученика по оценама у одељењу помоћу раздељених стубића користећи апсолутне фреквенције

3. Прикажи помоћу структурног круга успех ученика III 3

4. Помоћу површине квадрата прикажи број ученика са одличним оценама одeљења III 1 I III 2

Табела 11. Расподела ученика према оценама из информатике
ОценеФреквенцијеУчешћа
III/1 fIII/2 fIII/3 fIII/1III/2III/3
Оцена 12346,67%10,00%13,33%
Оцена 231510,00%3,33%16,67%
Оцена 3512716,67%40,00%23,33%
Оцена 4108633,33%26,67%20,00%
Оцена 5106833,33%20,00%26,67%
Укупно (Σ)303030100,00%100,00%100,00%

Табела 11. Успех ученика (учешће)

ЗАДАТАК 2.

1. Израчунај учешће успеха ученика по одељењима

2. Формирај графички приказ успеха ученика по оценама у одељењу помоћу раздељених стубића користећи апсолутне фреквенције

3. Прикажи помоћу структурног круга успех ученика III 3

4. Помоћу површине квадрата прикажи број ученика са одличним оценама одeљења III 1 I III 2

Све податке везане за статистичке показатеље у Републици Србији можете видети у Статистичком годишњаку РС за 2023. који издаје Републички завод за статистику.

Више погледајте ОВДЕ.

Image by pikisuperstar on Freepik