Припрема састанка подразумева планирање и извршавање одређених активности. Све активности везане за састанак подразумевају две групе активности: припрема за састанак и технику припрему за састанак.

Фазе у припреми састанка