U narednom postu nalaze se zadaci za vežbanje za oblast rentabilnost. Svaki zadatak na kraju sadrži rešenje.

  1. U PD „Amigo“ d.o.o. Kraljevo, koje se bavi prometom kancelarijskog materijala su ostvareni sledeći rezultati za prvi kvartal tekuće godine: Ukupan prihod: 490.000,00 dinara, Ukupni materijalni troškovi: 350.000,00 dinara. Za naredni kvartal je planirano povećanje ekonomičnosti za 10%. Zbog velike konkurencije na tržištu povećanje prodajnih cena nije prihvatljivo rešenje. Utvrditi iznos na koji treba smanjiti materijalne troškove da bi se ekonomičnost povećala za 10%. Prikazati postupak rada. R. T=318.181,81
  2.  Privredno društvo je u tekućoj godini proizvelo i prodalo: – 2 000 dečijih trenerki po prodajnoj ceni 800 din/kom, – 3 000 dukseva po prodajnoj ceni 500 din/kom, – 4 000 majica po prodajnoj ceni od 300 din/kom. Ostvareni poslovni rashodi iznose 2.000.000 din. Preduzeće je plaćalo mesečnu zakupninu od 16.000 dinara. Na kraju poslovne godine popisom je utvrđen višak gotovih proizvoda u vrednosti od 20.000 din. Plaćen je godišnji iznos kamate na kredite u iznosu od 1.000.000 dinara. Utvrditi finansijski rezultat, na osnovu datih podataka o poslovanju privrednog društva. Prikazati postupak rada. R. D= 1.128.000
  3.  U prethodnoj godini, preduzeće je ostvarilo 3,40 dinara dobiti na 1 dinar angažovanih sredstava. U tom periodu ukupna angažovana sredstva su iznosila 5.000.000 dinara, a ukupni rashodi 12.000.000 dinara. Utvrditi ukupan prihod ostvaren u posmatranom periodu. Prikazati postupak rada. R. UP=39.000.000
  4.  U prethodnoj godini, privredno društvo je ostvarilo 2,20 dinara dobiti na 1 dinar angažovanih sredstava. U tom periodu ukupna angažovana sredstva su iznosila 3.000.000 dinara, a ukupan prihod 10.000.000 dinara. Utvrditi ukupne troškove u posmatranom periodu. Prikazati postupak rada. R. T=3.400.000
  5.  Privredno društvo je u dve uzastopne godine ostvarilo sledeće rezultate: prve godine dobit je iznosila 300.000 dinara, uz angažovana sredstva od 900.000 dinara, a sledeće godine ostvarena dobit je bila manja za 50.000 dinara, i pored povećanja angažovanih sredstava za 100.000 dinara. Utvrditi relativnu promenu rentabilnosti u drugoj godini u odnosu na prvu. Prikazati postupak rada. R. manja za 25,25%