Faktori proizvodnje su: rad, kapital i zemlja. Kriva proizvodnih mogućnosti pokazuje kombinaciju kada zemlja proizvodi dva proizvoda. Više o tome u videu koji sledi.