Производња представља трансформацију инпута (улагања) у аутпуте (резултате). На страни улагања налазе се: новац, рад, знање, средства информације. Оне пролазе кроз процес трансформације и стварају се резултати- Резултати се јављају у облику физичког производа или услуге, укупног прихода, добитка. И резултати и улагања могу бити у материјалном (опипљивом) облику и нематеријалном (неопипљивом) облику. Више у видеу…