Pojam direktnog marketinga

Direktan marketing je interaktivan sistem marketinga koji koristi jedan ili više oglašavajućih medija radi postizanja merljivog odziva i/ili transakcije na bilo kojoj lokaciji.

Tri osnovne karakteristike:

  • Interaktivan (dvosmerna komunikacija),
  • Implicira trenutni odgovor i
  • Rezultati akcija direktnog marketinga su merljivi i to preko:
    • stope odziva=deo kupaca koji su reagovali/ukupan broj kontaktiranih kupaca i
    • stope konverzije upita u porudžbine=broj porudžbina/broj upita

Oblici direktnog marketinga

Oblici direktnog marketinga