Појам директног маркетинга

Директан маркетинг је интерактиван систем маркетинга који користи један или више оглашавајућих медија ради постизања мерљивог одзива и/или трансакције на било којој локацији.

Три основне карактеристике:

  • Интерактиван (двосмерна комуникација),
  • Имплицира тренутни одговор и
  • Резултати акција директног маркетинга су мерљиви и то преко:
    • стопе одзива=део купаца који су реаговали/укупан број контактираних купаца и
    • стопе конверзије упита у поруџбине=број поруџбина/број упита

Облици директног маркетинга

Облици директног маркетинга