Priprema proizvodnje je najvažnija aktivnost pre otpočinjanja samog procesa proizvodnje. Ona obuhvata aktivnosti koje prethode procesu proizvodnje.

Aktivnosti vezane za pripremu proizvodnje su:

  • tehničko-tehnološka pripremu,
  • priprema materijala,
  • nomenklatura materijala,
  • utvrđivanje standarda i normativa materijala,
  • utvrđivanje optimalnih zaliha,
  • evidencija materijala,
  • priprema sredstava za rad,
  • utvrđivanje normi,
  • priprema tehničko-tehnološkog postupka.

Objašnjenje o navedenim pojmovima pogledajte u videu koji sledi.