Принципи представљају одређена правила, начела која се морају поштовати, Слично као и на микронивоу, и на нивоу привреде, функционисање се заснива на основном принципу ефикасности који подразумева да се остваре одређени резултати уз што мање коришћење ресурса који су ограничени и ретки.

Парцијални принципи су:

  • продуктивност,
  • економичност и
  • рентабилност.

Поред основних економских принципа, постоје и принципи финансијског пословања:

  • сигурност,
  • ликвидност,
  • флексибилност,
  • независност и
  • солвентност.