U prvoj godini Ekonomije izučavaju se javna preduzeća. Šta su javna preduzeća? To su preduzeća čije se osnivanje i funkcionisanje može dovesti u vezu sa javnim
(opštim) interesom i u kome javna vlast (država) u potpunosti ili delimično obavlja ulogu preduzetnika.

Osnovne karakteristike javnog preduzeća su:

  • državno (javno) vlasništvo,
  • obezbeđenje proizvoda ili pružanje usluga od suštinskog („esencijalnog”) značaja za određenu društvenu zajednicu,
  • monopolski ili privilegovan položaj na tržištu stečenom uz podršku vlasti, kao i
  • javno regulisanje kako bi se obezbedilo njihovo funkcionisanje u opštem interesu.
Javna preduzeća