На наведеној страници дата је препоручена литература за предмете које предајем.

Економски техничар и финансијско-рачуноводствени техничар

Разред: 1. (први)

Предмет: Пословна економија

Литература:

Пословна економија за први разред економске школе, образовни профил финансијски администратор (глава I, II i III)

Аутори: Благоје Пауновић, Драган Стојковић и Милутин Добриловић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2016.

Пословна економија за други разред економске школе

Аутори: Ђорђе Каличанин и Сузана Стефановић

Издавач: Дата Статус, 2014.

Слика 2: Пословна економија за 2. разред

Пословни администратор I3

Економија, за први разред средњих стручних школа, смер пословни администратор

Аутори: Благоје Пауновић, Милутин Добриловић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, 2016.

 

 

Пословни администратор II 3

ЕКОНОМИЈА, за други разред средњих стручних школа, смер: пословни администратор, 

Аутори: Никола Фабрис, Игор М. Пејовић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015.