Pojam poslovnih banaka

Banka je finansijska institucija koja je osnovana u formi AD a bavi se prikupljanjem štednje, odobravanjem kredita, platnim prometom i drugim poslovima. One su slične preduzećima, ali posluju sa tuđim sredstvima, pa su pod nadzorom države.

Banke zarađuju na razlici u kamati. Razliku ostvaruju između aktivne i pasivne kamatne stope. Aktivna kamata(kamata na odobrene kredite) > pasivne kamate ( kamate na depozite)

Poslovi banaka

Bankarski poslovi

  • Prikupljanje depozita( štednje). Prikupljanjem depozita banka dolazi do neophodnih sredstava potrebnih za poslovanje. Izvori ovih sredstava dolaze od stane privredi stanovništva.
  • Odobravanje kredita. Odobravanje kredita predstavlja plasiranje novčanih sredstava onima koja su ta sredstva neophodna. Prilikom plasiranja sredstava banka mora da vodi računa o ročnoj transformaciji, odnosno da kratkoročne depozite plasira u kratkoročne kredite.
  • Poslovi platnog prometa. Sva privredna društva u obavezi su da poslovanje obavljaju preko tekućih računa. Celokupni platni promet koji se odvija između privrednih društava, bilo domaćih ili inostranih, funkcioniše preko banaka. Sve više se okreće ka bezgotovinskom plaćanju, čak i fizička lica. na raspolaganju je veliki broj usluga koje nude poslovne banke. Za obavljanje ovih poslova banke naplaćuju proviziju. Ono što je karakteristično za 2022. godinu da su banke povećale zaradu na ovim uslugama.

Vrste banaka

Vrste banaka