Ponuda, pored tražnje, predstavlja osnovnu komponentu tržišta.

Ponuda je određena količina dobara koju je proizvođač spreman da ponudi u određenoj količini na određenom mestu.

Na strani ponude nalaze se proizvođači odnosno prodavci.

Zakon ponude glasi da se sa povećanjem cene povećava ponuđena količina robe, odnosno da se sa smanjenjem cene smanjuje ponuđena količina robe.