Тражња представља ону количину добара коју су купци спремни да купе у:

  • Одређеном временском периоду,
  • По одређеној цени и
  • На одређеном тржишту.

Да би тражња постојала мора да постоје слободна новчана средства, да би купци могли да купе ту робу.

Тражња може бити:

  • Индивидална или појединачна ( количина коју је купац спреман да купи по одређеној цени) и
  • Агрегатна или тржишна ( збир свих индивидуалних тражњи).

Закон тражње

Са растом цене опада тражња за неким производом, под претпоставком да није дошло до промене осталих фактора и обрнуто. Тражена количина и цена крећу се у супротним смеровима.

График тражње због свега нaведеног има НЕГАТИВАН нагиб.