Тржиште представља место где се сусрећу понуда и тражња. Савременим начином пословања место као одредница тржишта је изгубила на значају, па се тржиште може дефинисати као свеобухватни однос понуде и тражње.

Конкуренција је тржишна утакмица између привредних субјеката, купаца, продаваца и купаца и продаваца.

Тржишне структуре можемо дефинисати као тржишне ситуације које зависи од великог броја фактора.

Тржишне структуре можемо поделити на:

  • тржиште савршене конкуренције и
  • тржиште несавршене конкуренције
    • монопол,
    • олигопол и
    • монополистичка конкуренција.

Више о овој теми погледајте у видеу.