Koja će sredstva preduzeća imati zavisi od velikog broja faktora: delatnosti, tehničke opremljenosti, specifičnosti u vezi sa poslovanjem itd. Zajedničko je da se bez sredstava delatnost ne može obavljati. Sredstva preduzeća su one ekonomske vrednosti koje preduzeće koristi kako bi ostvarilo ciljeve i zadatke.

Sredstva se dele prema: pojavnom obliku, nameni, specifičnosti reprodukovanja i izvorima.

Pojam i podela sredstava preduzeća

U nastavku pogledajte predavanja sa prezentacijom.