Која ће средства предузећа имати зависи од великог броја фактора: делатности, техничке опремљености, специфичности у вези са пословањем итд. Заједничко је да се без средстава делатност не може обављати. Средства предузећа су оне економске вредности које предузеће користи како би остварило циљеве и задатке.

Средства се деле према: појавном облику, намени, специфичности репродуковања и изворима.

Појам и подела средстава предузећа

У наставку погледајте предавања са презентацијом.