Osnovna sredstva predstavljaju osnovu za rad svakog preduzeća i dugoročno su vezana sredstva.

Karakteristike osnovnih sredstava su:

  • Dugoročna vezanost za proces poslovanja,
  • Unose se u poslovni proces u ukupnom obimu,
  • Koriste se u većem broju poslovnih ciklusa zadržavajući upotrebnu vrednost,
  • Postepeno prenose vrednost na nove proizvode i
  • Troše se i kada se koriste, ali i kada se ne koriste.