Основна средства представљају основу за рад сваког предузећа и дугорочно су везана средства.

Карактеристике основних средстава су:

  • Дугорoчна везаност за процес пословања,
  • Уносе се у пословни процес у укупном обиму,
  • Користе се у већем броју пословних циклуса задржавајући употребну вредност,
  • Постепено преносе вредност на нове производе и
  • Троше се и када се користе, али и када се не користе.