Prema novoj podeli preduzeća se prema delatnosti dele na proizvodna i uslužna. Ranija podela podrazumevala je podelu preduzeća prema delatnosti na proizvodna, trgovinska i finansijska.

Proizvodna preduzeća

 • rezultat je fizički proizvod
 • tržište za nabavku materijalnih elemenata i prodaja proizvoda
 • NEP…P…GPN1
 • tehnološka faza
 • faza robne razmene (nabavke i prodaje)
 • novčana faza
 • specifičan sastav sredstava za rad, kolektiva i smanjene mogućnosti promene delatnosti
 • pretežno zastupljena osnovna sredstva (pogonske zgrade, mašine); stalna sredstava> obrtnih sredstava
 • Karakteristike proizvodnih preduzeća:
  • Proizvodnja je odvojena od potrošnje proizvoda,
  • Gotovi proizvodi se skladište i troše kasnije (tj. nakon prodaje),
  • Proizvod je standardizovan,
  • Tehničke aktivnosti su odvojene od potrošnje,
  • Proizvod je fizički opipljiv i
  • Kapitalno-intenzivan proces.

Uslužna preduzeća

Karakteristike uslužnih preduzeća:

 • Proces pružanja usluge je neodvojiv od procesa konzumiranja usluge,
 • Korisnik je uključen u proces pružanja usluge,
 • Prilagođenost usluge potrebama korisnika,
 • Stvara se neopipljiv rezultat, tj.  proizvod,
 • Radno – intenzivan proces.

Trgovinska preduzeća

 • posredovanje u robno novčanoj razmeni između proizvođača i potrošača
 • nabavka robe radi njene dalje prodaje
 • NRN1
 • komercijalni (nabavka i prodaja) i finansijski poslovi, dok se tehnološki postupak ne javlja
 • za razliku od proizvodnih kod trgovinskih preduzeća u strukturi sredstava pretežno je učešće obrtnih sredstava (obrtna>stalnih)
 • radni kolektiv: komercijalisti i finansijski stručnjaci
 • mnogo elastičnija u promeni delatnosti

Finansijska preduzeća

 • banke i osiguravajuća društva,berze
 • bave se novčanim prometom
 • NN1
 • Imaju samo finansijsku fazu ciklusa reprodukcije
 • sredstva: najveći deo u novčanom obliku, a deo u građevinskoj opremi i kancelarijskoj opremi
 • Zaposleni: finansijski i pravni stručnjaci
 • Glavni predstavnici su banke
 • poslovanje obuhvata prikupljanja slobodnih novčanih sredstava i njihovo usmeravanje na korisnike
 • povezuju vlasnike slobodnih sredstava i one kojima su sredstva potrebna
 • razlika u kamati (aktivna i pasivna kamata).
Slika 1. Podela preduzeća prema delatnosti

izvor slike: Image by vector4stock on Freepik