Plan nabavke predstavlja deo poslovnog plana preduzeća. Podrazumeva donošenje odluka o tome šta, koliko i kada nabaviti u određenom vremenskom periodu. Kod proizvodnih preduzeća planira se nabavka sredstava za proizvodnju i usluga, a kod trgovinskih robe.

Osnov donošenja plana nabavke kod proizvodnih preduzeća je plan proizvodnje, a kod trgovinskih preduzeća plan prodaje.

Prilikom nabavke u proizvodnim preduzećima potrebno je planirati nabavku materijala. Planiranje nabavke se obavlja kroz sledeće aktivnosti:

  1. Izračunavanje potreba materijala,
  2. Izrada plana nabavke materijala i
  3. Razrada plana nabavke.

Izračunavanje potreba za materijalom

Planiranje potrebnog materijala obuhvata izradu plana potrebnog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala.

Materijalni bilans (BM-bilans materijala) daje podatke o količini i vrsti materijala koju je potrebno nabaviti za proizvodnju. Za izračunavanje materijalnog bilansa potrebno je znati podatke o:

  • Vrste i količine materijala za izradu jednog proizvoda (bruto normativ materijala) i
  • Planiranom obimu proizvodnje.

Podaci o vrsti i količini materijala dobijaju se  iz normativa materijala (bruto normativi). Normativ materijala je potrebna količina materijala za dobijanje jedinice proizvoda. Množenjem planiranog obima proizvodnje (K)  sa bruto normativom (BNM) dobijamo materijalni bilans (BM).

BM=K*BNM

Za svaki proizvod potrebno je uraditi pojedinačni bilans materijala, koji se na kraju sabiraju i dobija zbirni bilans materijala za celokupni proizvodni program.

Tabela 1. Zbirni bilans materijala

Postavljanje plana materijala

Plan materijala daje prikaz šta i u kojim količinama treba nabaviti. Da bismo izradili plan nabavke materijala moramo da krenemo od izrade plana potrebnog materijala. Za izradu plana materijala potrebni us nam i podaci o početnim i krajnjim odnosno prelaznim zalihama ako se posmatra u više perioda.

PNM= BM – Zpočetne+ Zkrajnje

Slika 2. Plan nabavke materijala

Razrada plana nabavke

Razrada plana nabavke se vrši po:

  • Asortimanu,
  • Vremenskim razdobljima i
  • Dobavljačima.

Planiranje nabavke kod trgovinskih preduzeća

Kod trgovinskih preduzeća planiranje nabavke materijala se vrši na osnovu plana prodaje.

PLN= PLP-ZP+ZK

PLN- plan nabavke

PLP- plan prodaje

ZP– početne zalihe

ZK – krajnje zalihe

Zadatak 1. (plan materijala)

Na osnovu podataka iz bilansa potrebnog materijala za dva proizvoda, izračunati plan nabavke materijala za tekuću godinu.

Slika 3. Ukupni bilans materijala i plan nabavke
Video. Planiranje nabavke