Nabavna politika

Nabavna politka je sastavni deo politike marketinga preduzeća. Čini je skup principa, načela, pravila koje treba poštovati prilikom snadbevanja, kao i izbor načina i sredstava za ostvarivanje ciljeva nabavke.

Principi nabavne politke su:

 • nabavljati odgovarajuću robu,
 • nabavljati u pravo vreme,
 • nabavljati u potrebnim količinama,
 • nabavljati što povoljnije i
 • gajiti dobre poslovne odnose sa poslovnim partnerima (poslovni moral).

Značaj nabavne politike: ekonomija poslovanja preduzeća (ekonomičnost, produktivnost)

Istraživanje tržišta nabavke

Istraživanje tržišta nabavke je organizovano i sistematsko prikupljanje, sređivanje, obrada, analiziranje i prezentovanje podataka o stanju i kretanju nabavke na tržištu.

Proizvodi i usluge koje su predmet kupoprodaje na nabavnom tržištu su: oprema, komponente, delovi, materijali i usluge (transport, osiguranje, finansijske usluge).

 Sadržaj istraživanja:

 • količina robe na tržištu,
 • kvalitet robe na tržištu i
 • nabavna cena robe na tržištu.

Metodi istraživanja tržišta određuju istovremeno i izvore. Prema tome iz kojih se izvora prikupaljaju podaci razlikujemo:

 • primarno ili direktno istraživanje i
 • sekundarno ili indirektno istraživanje.

Primarno istraživanje (field-na terenu) podrazumeva istraživanje iz primarnih izvora informacija (istraživanja). Takve informacije prvi put prikupljamo sami.

Postoje 3 osnovne metode primarnog istraživanja tržišta:

 1. metod posmatranja (npr. poseta dobavljaču ili sajmu)
 2. metod ispitivanja (putem anketa, telefonom ili poštom)
 3. eksperimentalni metod (primenljiv u laboratorijskim uslovima).

Sekundarno istraživanje ( desk- u kancelariji) sekundarni izvori informacija (publikacije, časopisi…). Nešto što je neko pre nas prikupio.

Nabavna politika