Zadatak za knjiženje

0) Sastaviti početni bilans, otvoriti dnevnik i glavnu knjigu.

Preduzeće „Ateks“ na dan 01.01.20… godine na ima sledeća stanja na računima glavne knjige:

  • zgrade 520.000.-
  • inventar 110.000.-
  • tekući račun 840.000.-
  • blagajna 10.000.-
  • dobavljači za stalna sredstva 110.000.-
  • gotovi proizvodi 520.000.-
  • kratkoročni kredit 220.000.-
  • kapital ? _____________