Појам калкулације помоћу еквивалентних бројева

Калкулација помоћу еквивалентних бројева користи распоређивање индиректних трошкова који се јављају код сродних производа.

Примена: ваљаонице, предионице…

Израчунавање цене коштања помоћу калкулације еквивалентних бројева

Индиректни трошкови се распоређују помоћу коефицијената, а коефицијенти се утврђују на бази норматива.

Да бисмо утврдили коефицијенте, код производа код кога је најмањи норматив стављамо 1, све остале нормативе делимо са наведеним нормативом. Уствари, на овај начин ми све производе сводимо на условни производ, а то је у нашем случају производ код кога смо утврдили коефицијент 1.

Множењем количине производа и утврђених коефицијената добијају се еквивалентни бројеви (обим производње у условним јединицама или условни обим производње).

Дељењем индиректних трошкова са збиром условних јединица утврђује се висина индиректних трошкова по јединици условног обима.

индиректни трошкови по јединици= збир условног обима производње/ укупни индиректни трошкови

Овај износ се множи са одговарајућим коефицијентом да би се добио износ индиректних трошкова по јединици стварног обима производње.

индиректни трошкови по јединици производа = Индиректни трошкови по јединици условног обима производње*коефицијенти

Проверу вршите на тај начин што ћете индиректне трошкове по јединици производа помножити са обимом производње (количином производа). Ако сабирањем добијете укупан износ индиректних трошкова значи да сте добро распоредили индиректне трошкове по овом методу.

Калкулација помоћу еквивалентних бројева

Запослен си у предузећу “НН” и имаш задатак да израчунаш пуну цену коштања 5 производа.  Индиректни трошкови износе 65.700 дин. Предузеће производи лимове различитих дебљина.  Количина производа, норма часови и директни трошкови по сваком производу су следећи:

калкулација помоћу еквивалентних бројева
Пример урађене калкулације еквивалентних бројева

Задаци за вежбу

Задатке везане за калкулацију еквивалентних бројева и решења можете на линку.