Pojam kalkulacije pomoću ekvivalentnih brojeva

Kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva koristi raspoređivanje indirektnih troškova koji se javljaju kod srodnih proizvoda.

Primena: valjaonice, predionice…

Izračunavanje cene koštanja pomoću kalkulacije ekvivalentnih brojeva

Indirektni troškovi se raspoređuju pomoću koeficijenata, a koeficijenti se utvrđuju na bazi normativa.

Da bismo utvrdili koeficijente, kod proizvoda kod koga je najmanji normativ stavljamo 1, sve ostale normative delimo sa navedenim normativom. Ustvari, na ovaj način mi sve proizvode svodimo na uslovni proizvod, a to je u našem slučaju proizvod kod koga smo utvrdili koeficijent 1.

Množenjem količine proizvoda i utvrđenih koeficijenata dobijaju se ekvivalentni brojevi (obim proizvodnje u uslovnim jedinicama ili uslovni obim proizvodnje).

Deljenjem indirektnih troškova sa zbirom uslovnih jedinica utvrđuje se visina indirektnih troškova po jedinici uslovnog obima.

indirektni troškovi po jedinici= zbir uslovnog obima proizvodnje/ ukupni indirektni troškovi

Ovaj iznos se množi sa odgovarajućim koeficijentom da bi se dobio iznos indirektnih troškova po jedinici stvarnog obima proizvodnje.

indirektni troškovi po jedinici proizvoda = Indirektni troškovi po jedinici uslovnog obima proizvodnje*koeficijenti

Proveru vršite na taj način što ćete indirektne troškove po jedinici proizvoda pomnožiti sa obimom proizvodnje (količinom proizvoda). Ako sabiranjem dobijete ukupan iznos indirektnih troškova znači da ste dobro rasporedili indirektne troškove po ovom metodu.

Kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva

Zaposlen si u preduzeću “NN” i imaš zadatak da izračunaš punu cenu koštanja 5 proizvoda.  Indirektni troškovi iznose 65.700 din. Preduzeće proizvodi limove različitih debljina.  Količina proizvoda, norma časovi i direktni troškovi po svakom proizvodu su sledeći:

kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva
Primer urađene kalkulacije ekvivalentnih brojeva

Zadaci za vežbu

Zadatke vezane za kalkulaciju ekvivalentnih brojeva i rešenja možete na linku.