U okviru sledećeg članka prikazaću projekte koje su učenici četvrte godine radili za vreme karantina. Učenici su osnovali kompaniju “Dingo SRB”. Hvala na doprinosu.

Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća (Kića i Tika)

Opšti poslovi

Službeno putovanje

Službeni put

Obračun zarade

Obračun i knjiženje zarada

Vrste opštih poslova

Opšti poslovi

Poslovi prodaje

Poslovi prodaje