У оквиру следећег чланка приказаћу пројекте које су ученици четврте године радили за време карантина. Ученици су основали компанију “Динго СРБ”. Хвала на доприносу.

Оснивање предузећа

Оснивање предузећа (Кића и Тика)

Општи послови

Службено путовање

Службени пут

Обрачун зараде

Обрачун и књижење зарада

Врсте општих послова

Општи послови

Послови продаје

Послови продаје