Pojam i vrste

Finansijski instrumenti predstavljaju zbirni izraz za veliku grupu HOV ali i druge aktive kojima se trguje na finansijskom tržištu.

Podela finansijskih instrumenata vezana je za tržišta na kojima se trguje.

Vrste finansijskih instrumenata
https://youtu.be/Niac1bGRHd4