Појам и врсте

Финансијски инструменти представљају збирни израз за велику групу ХОВ али и друге активе којима се тргује на финансијском тржишту.

Подела финансијских инструмената везана је за тржишта на којима се тргује.

Врсте финансијских инструмената
https://youtu.be/Niac1bGRHd4