Pojam i zadatak finansijskih institucija

Finansijske institucije su učesnici na finansijskom tržištu i finansijski posrednici.

Glavni zadatak je da KANALIŠU SREDSTVA od finanijski suficitarnih ka finansijski deficitarnim subjektima.

Podela finansijskih institucija

Finansijske institucije se dele na:

  • banke,
  • investicione fondove,
  • penzione fondove,
  • osiguravajuće kompanije i
  • berzanske posrednike.
Podela finansijskih institucija