Инструменти монетарне политике се користе како би се регулисала количина новца у оптицају. Спровођење монетарне политике преко инструмената налази се у надлежности Централне банке.

За регулисање количине новца у оптицају, централна банка користи следеће инструменте:

  • обавезну резерву,
  • операције на отвореном тржишту,
  • референтну каматну стопу,
  • кредите централне банке пословним банкама и
  • директне инструменте.

Као значајна информација у 2022. години, НБС је по први пут подигла референтну каматну стопу са 1% на 1,5% у последњих десет година (Извор: НБС, https://nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/monetarna-politika/kamatne-stope/ приступљено 23.04.2022). Примера ради референтна каматна стопа је пре десетак година била 9,5%. Зашто је ово НБС урадила? Биће вам јасно после видеа.