Motivi su oni faktori koji pokreću čoveka na određenu aktivnost. Motivi kupovine nastaju iz potreba i želja.

Motivacioni ciklus

Sa stanovišta ekonomske propagande, motivi mogu biti:

  • emocionalni i racionalni.
Podela motiva ekonomske propagande