Мотиви су они фактори који покрећу човека на одређену активност. Мотиви куповине настају из потреба и жеља.

Мотивациони циклус

Са становишта економске пропаганде, мотиви могу бити:

  • емоционални и рационални.
Подела мотива економске пропаганде