Појам монетарне политике

Монетарна политика, уз фискалну политику, представља једну од најважнијих макро-економских политика.

Монетарну политику спроводи Централна банка, код нас Народна банка Србије.

Монетарна политика представља скуп начела, принципа и инструмената коју спроводи Централна банка и за циљ има да утиче на обим, структуру и динамику новчане масе и на девизни курс.

Основни задатак је успостављање оптималне количине новца у оптицају.

Монетарни агрегати – врсте

У Србији постоје три различита концепта новца односно МОНЕТАРНИХ АГРЕГАТА:

М1- готовина, средства на текућем и девизном рачуну

М2- остали динарски депозити (краткорочни и дугорочни) +М1

М3- девизни депозити (краткорочни и дугорочни) + М2

Да ли је садашња инфлација у оквиру предвиђене погледајте у видеу.