Pojam monetarne politike

Monetarna politika, uz fiskalnu politiku, predstavlja jednu od najvažnijih makro-ekonomskih politika.

Monetarnu politiku sprovodi Centralna banka, kod nas Narodna banka Srbije.

Monetarna politika predstavlja skup načela, principa i instrumenata koju sprovodi Centralna banka i za cilj ima da utiče na obim, strukturu i dinamiku novčane mase i na devizni kurs.

Osnovni zadatak je uspostavljanje optimalne količine novca u opticaju.

Monetarni agregati – vrste

U Srbiji postoje tri različita koncepta novca odnosno MONETARNIH AGREGATA:

M1- gotovina, sredstva na tekućem i deviznom računu

M2- ostali dinarski depoziti (kratkoročni i dugoročni) +M1

M3- devizni depoziti (kratkoročni i dugoročni) + M2

Da li je sadašnja inflacija u okviru predviđene pogledajte u videu.