Pojam efektivnosti i efikasnosti

Efektivnost i efikasnost predstavljaju osnovne principe prilikom određivanja i ostvarivanja ciljeva.

Efektivnost se može definisati u širem i užem smislu. U širem smislu predstavlja težnju da preduzeće pribavi resurse i dah što efikasnije ostvari za za ostvarenje svojih ciljeva, dok u užem smislu se može definisati kao stepen ostvarivanja ciljeva.

Efikasnost preduzeća izražava se kao odnos ostvarenih rezultata funkcionisanja preduzeća (autputa) i ulaganja (inputa) neophodnih za ostvarivanje ciljeva. Najznačajniji pokazatelji efektivnosti su: produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.

Više o efektivnosti i efikasnosti pogledajte u sledećem videu.

Video: Efektivnost i efikasnost