Појам ефективности и ефикасности

Ефективност и ефикасност представљају основне принципе приликом одређивања и остваривања циљева.

Ефективност се може дефинисати у ширем и ужем смислу. У ширем смислу представља тежњу да предузеће прибави ресурсе и дах што ефикасније оствари за за остварење својих циљева, док у ужем смислу се може дефинисати као степен остваривања циљева.

Ефикасност предузећа изражава се као однос остварених резултата функционисања предузећа (аутпута) и улагања (инпута) неопходних за остваривање циљева. Најзначајнији показатељи ефективности су: продуктивност, економичност и рентабилност.

Више о ефективности и ефикасности погледајте у следећем видеу.

Видео: Ефективност и ефикасност