Prevashodno sam mislio da ova tema bude obrađena kroz seminarske radove. Ali da vam ne bih dokazivao da ste doslovce sve prepisali sa interneta, ili da čak angažujete nekoga da vam to radi, rešio sam da ovu temu obradimo preko eseja.

E, sada. Koristite literaturu po kojoj radimo. Kod eseja je mnogo važnije iznošenje kritičkog mišljenja, odnosno neke ideje koju možete da potvrdite, to jest postavljanje teze/a za koje možete da dokažete da ste u pravu. Ja sam ovu temu stavio kao nešto što možete povezati sa ovim što trenutno radimo, vi je možete prilagoditi ali da ne izlazi iz okvira istraživanja tržišta.

Ono što sam mogao da nađem na internetu i da prilagodim vama možete preuzeti OVDE.
To su neka osnovna pravila za pisanje eseja.