Pojam kalkulacije kod trgovinskih preduzeća

Kalkulacija je postupak izračunavanja nabavne i prodajne cene kod trgovinskih preduzeća.

Razlika između nabavne vrednosti i nabavne cene

Potrebno je praviti razliku kod nabavne vrednosti/nabavne cene i prodajne vrednosti/prodajne cene. Kada govorimo o vrednosti onda se misli na ukupnu količinu, a kada govorimo o ceni onda se misli o pojedinačnu količini.

Npr. Ukupno je nabavljeno 20 komada televizora po ceni od 30.000,- dinara. Nabavna VREDNOST je 600.000,- a NABAVNA CENA je 30.000.- dinara po komadu.

Veletrgovina prodaje robu po prodajnoj vrednosti bez PDV-a, dok maloprodajna preduzeća prodaju robu krajnjim potrošačima po prodajnoj vrednosti sa PDV-om.

ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE predstavljaju troškove koji su vezani za nabavku robe: prevoz, utovar, istovar, transportno osiguranje, porudžbine.

RABAT predstavlja popust koju proizvođač/prodavac odobrava kupcu na količinu.

NABAVNA VREDNOST BEZ PDV-a se dobija kada se od fakturne vrednosti oduzme rabat i dodaju zavisni troškovi nabavke. Svi obračuni se rade na nabavnu vrednost bez PDV-a!

NV bez PDV-a=FV-ZTN+RABAT

Razlika u ceni može biti u vidu:

  • slobodno formirane razlike u ceni;
  • marže;
  • rabata.

RAZLIKA U CENI se izračunava na nabavnu vrednost bez pdv-a.

RUC = NV bez PDV-a*%RUC

MARŽA se takođe obračunava na nabavnu vrednost bez PDV-a, samo procentnim računom niže 100.

MARŽA= (NV bez PDV-a*% marže)/100-%marže

Zbir nabavne vrednosti bez pdv-a i razlike u ceni (marže) daje PRODAJNU VREDNOST BEZ PDV-a. Ova vrednost ujedno predstavlja vrednost/cenu po kojoj se, uglavnom, vode zalihe robe u veleprodajnim preduzećima.

PV bez PDV-a= NV bez PDV-a+ RUC

IZLAZNI (UKALKULISANI) PDV se obračunava na prodajnu vrednost. PDV se obračunava po opštoj stopi od 20% i po posebnoj stopi od 10%.

IZLAZNI PDV = PV bez PDV-a * %PDV-a

PRODAJNU VREDNOST SA PDV-om obračunavamo kada saberemo prodajnu vrednost bez pdv-a i PDV.

PV SA PDV-om = PV bez PDV-a + PDV

Prodajnu cenu sa ili bez pdv-a dobijamo kada prodajnu vrednost sa pdv-om podelimo sa količinom, ili prodajnu vrednost bez pdv-a podelimo sa količinom.

Detaljna šema o načinu izrade kalkulacije data je u rešenjima zadataka.

Primeri kalkulacija 

Primer 1.

Zaposlen si kao poslovni administrator u trgovinskom preduzeću “N.N”. Za zadatka imaš da izračunaš nabavnu i prodajnu vrednost robe ako je fakturna vrednost 12000 din, troškovi prevoza 10 % od fakturne vrednosti, RUC 15%, a PDV se obračunava po opštoj od 20%. Izračunaj i obavezu za plaćanje poreza.

Obračun nabavne i prodajne vrednosti u trgovinskom preduzeću

Primer 2.
Zaposlen si kao poslovni administrator u trgovinskom preduzeću “P.P”. Za zadatka imaš da izračunaš nabavnu i prodajnu vrednost robe ako je fakturna vrednost 64000 din, rabat 5 % od fakturne vrednosti, RUC 30%, a pdv se obračunava po opštoj od 20%.

Primer 3.
Zaposlen si kao poslovni administrator u trgovinskom preduzeću “L&S”. Za zadatka imaš da izračunaš nabavnu i prodajnu vrednost robe ako je nabavljeno 1000 džakova cementa, fakturna vrednost 560000 din, rabat 2 % od fakturne vrednosti, troškovi prevoza 5% od fakturne vrednosti, RUC 12%, a pdv se obračunava po opštoj od 20%. Izračunaj prodajnu cenu robe sa PDV-om.

Primer 4.
Zaposlen si kao poslovni administrator u trgovinskom preduzeću “R&B”. Za zadatka imaš da izračunaš prodajnu vrednost i cenu robe sa PDV-om, nabavljeno 2000 kompakt diskova Verbatim, nabavna vrednost sa pdv-om je 36.000 dinara. RUC 10%, a pdv se obračunava po opštoj od 20%.