Prezentaciju o pojmu i podeli kalkulacije preuzmite ovde, a kratak pregled karakteristika kalkulacija preuzmite ovde.