Pojam marketinga i istraživanje tržišta

Nastanak, razvoj i primena marketinga
Orijentacija preduzeća prema tržištu
Definicija marketinga
Integralnost marketinga
Dinamičnost marketinga
Interdisciplinarnost marketinga
Pojam, funkcije i podela tržišta
Segmentacija tržišta i marketinška strategija
Konkurencija na tržištu
Pojam i sadržaj istraživanja tržišta
Proces istraživanja tržišta
Plan istraživanja tržišta
Klasifikacija istraživanja
Izvori podataka u istraživanju tržišta
Sekundarni podaci
Primarni podaci
Metodi prikupljanja podataka
Metod posmatranja
Metod ispitivanja
Eksperimentalni metod
Informacija, sistem i marketinški informacioni sistem
Definicija i infrastruktura MIS-a
Planiranje marketinških aktivnosti i definisanje ciljeva marketinga
Organizacija marketinških aktivnosti
Pojam i svrha stalne kontrole marketinških aktivnosti

Instrumenti marketinga

Pojam, značaj i podela instrumenata marketinga
Pojam i klasifikacija proizvoda
Miks, marka i kvalitet proizvoda
Dizajn, pakovanje i usluge u vezi sa proizvodom
Životni ciklus proizvoda
Novi proizvod i razvoj novog proizvoda
Proces prihvatanja proizvoda
Pozicioniranje proizvoda
Cena kao instrument marketinga
Postupak određivanja cene
Prilagođavanje, povećanje i smanjenje cene
Distribucija kao instrument marketinga
Kanali distribucije
Strategije distribucije
Marketinški posrednici
Subjekti koji potpomažu proces distribucije i fizička distribucija
Promocija kao instrument marketinga
Lična prodaja
Publicitet
Unapređenje prodaje
Ekonomska propaganda
Direktan marketing

Motivi tražnje i kupovine, propagandna sredstva, planiranje i kontrola ekonomske propagande

Motiv tražnje i kupovine
Klasifikacija motiva
Modeli ponašanja potrošača
Pojam, sadržaj i kreiranje propagandne poruke
Propagandni mediji
Sredstva ekonomske propagande
Planiranje ekonomske propagande
Troškovi ekonomske propagande
Planiranje troškova ekonomske propagande
Metodi planiranja troškova ekonomske propagande
Kontrola uspešnosti ekonomske propagande
Efekti ekonomske propagande i problemi njihovog utvrđivanja
Metodi testiranja uspešnosti ekonomske propagande

Pitanja možete preuzeti na sledećem linku