Na maturskim praktičnim zadacima, svaki zadatak sadrži po jedan koji je nalik ovom ovde. Na osnovu ponuda koje ste dobili potrebno je da izaberete najpovoljniju. Ne postoji obrazac po kome se bira najbolja ponuda, ali bi to trebalo da bude pre svega najpovoljnija.

Potrebno je da napravite tabelu i da izdvojite barem tri kriterijuma na osnovu kojih ćete upoređivati ponude.

Na kraju potrebno je ostaviti komentar, kao podsetnik pri odbrani rada pred komisijom.