На матурским практичним задацима, сваки задатак садржи по један који је налик овом овде. На основу понуда које сте добили потребно је да изаберете најповољнију. Не постоји образац по коме се бира најбоља понуда, али би то требало да буде пре свега најповољнија.

Потребно је да направите табелу и да издвојите барем три критеријума на основу којих ћете упоређивати понуде.

На крају потребно је оставити коментар, као подсетник при одбрани рада пред комисијом.