Kalkulacija vezanih proizvoda i dodatna kalkulacija

Dodatna kalkulacija i kalkulacija vezanih proizvoda

Domaći zadatak:

1. Izračunaj cenu jednog kilograma šećera ako je u datoj proizvodnji nastalo troškova u iznosu od 1.000.000 dinara, vrednost melase kao sporednog proizvoda na tržištu je 100.000 dinara a proizvedeno je 15 tona.
Rešenje: 60 dinara.

2.Zaposlen si u preduzeću “Nano” i imaš zadatak da izračunaš punu cenu koštanja 3 proizvoda. 
Indirektni troškovi iznose 800.000 din. Preduzeće proizvodi tri različita proizvoda.
Količina proizvoda i direktni troškovi su sledeći:   
        
ProizvodObim proizvodnjedirektni toškoviKljučIndirekt. troškoviukupnicena koštanja 
majice 200060000,00     
čarape400040000,00     
odela200100000,00     
        
        
3. Zaposlen si u preduzeću “Giga” i imaš zadatak da izračunaš punu cenu koštanja 3 proizvoda. 
Indirektni troškovi iznose 160.000 din. Preduzeće proizvodi tri različita proizvoda.
Količina proizvoda i direktni troškovi  su sledeći:   
        
ProizvodObim proizvodnje direktni troškoviKljučIndirekt. troškoviukupnicena koštanja 
majice30020000,00     
čarape 3005000,00     
odela5055000,00