Калкулација везаних производа

Kалкулација везаних производа користи се за распоређивање укупних трошкова код производње производа који настају као органске компоненте једне сировине.

Производи који настају могу бити: основни (производ због кога се организује производња) и споредни (пратилац основног производа).

Примена: уљаре, шећеране, петрохемијска индустрија итд.

Поступак: од укупних трошкова одузме се процењена вредност споредног производа и подели са бројем производа.

ЦК= (укупни трошкови-процењена вредност споредног производа)/ количина произведених производа

Додатна калкулација

Додатна калкулација користи се за распоређивање индиректних трошкова код хетерогених (разнородних) производа.

Примењује се када се не може применити ни једна друга

Примена: фабрике намештаја, обуће и одеће, прехрамбрена индустија итд.

Распоређивање се врши по кључу.

кључ= укупни индиректни трошкови /збир директних трошкова

Поступак:

На крају поделимо са количином производа и добијамо цену коштања.

Задаци:

  1. Израчунај цену једног килограма шећера ако је у датој производњи настало трошкова у износу од 1.000.000 динара, вредност меласе као споредног производа на тржишту је 100.000 динара а произведено је 15 тона. Решење: 60 динара.
  1. Запослен си у предузећу “Микро” и имаш задатак да израчунаш пуну цену коштања 3 производа. Индиректни трошкови износе 100.000 дин. Предузеће производи три различита производа. Количина производа и укупни директни су следећи:

Назив производа

Обим производње

Директни трошкови

Кључ

Индиректни трошкови

Укупни трошкови

Цена коштања

мајице

2100

70000,00

0,5

35000

105000,00

50

чарапе

3000

30000,00

0,5

15000

45000,00

15

одела

100

100000,00

0,5

50000

150000,00

1500

200000,00

100000

Преузмите решене задатке везане за додатну калкулацију.

Додатна калкулација и калкулација везаних производа