Блок наставу  и ове године реализујемо у школи, пошто нас нико неће.

Теме су прилагођене ученицима четвртог разреда, смер пословни администратор, предмет: Пословна и административна обука.

Ваш задатак биће да кроз пројекат истражите теме које су планиране блок наставом.

Исходи блок наставе (шта би требало на крају да знате):

 • спроведе послове набавке и продаје
 • спроведе опште-правне и кадровске послове
 • спроведе књиговодствене послове
 • утврди како је предузеће позиционирано на тржишту
 • утврди систем контроле пословних процеса  у предузећу
 • сагледа систем управљања људским ресурсима
 • прати токове документације у предузећу

Теме за блок наставу  поделићемо у два дела, пошто обуку реализујемо у децембру и мају.

Теме за први блок у децембру су следеће:

 1. Општи-правни и кадровски послови 
 2. Послови набавке и продаје
 3. Токови документације
 4. Књиговодствени послови

Теме за други блок у мају су:

 1. Позиционирање предузећа на тржишту (истраживање)
 2. Управљање људским ресурсима
 3. Контрола пословних процеса у предузећу

Начин реализације блок наставе

Сви ученици израђиваће пројекат у групи од по 3 ученика. Пошто су неке од тема обимне поделићемо их на мање. Предложене теме су следеће:

 1. набавка робе са књижењем (процес набавке робе, евиденција код набавке, документација у набавци, израда набавне и продајне калкулације, магацинска евиденција). Презентацију преузмите ОВДЕ
 2. продаја робе са књижењем ( процес продаје робе, евидeнција код продаје, документација, израда продајне калкулације), 
 3. кретање набавне и продајне документације у предузећу
 4. обрачун и евиденција зарада и обрачун и књижење пдв-а,
 5. општи-правни и кадровски послови ( оснивање и запошљавање) 

    Као извор за израду пројекта можете користити досадашњи рад у виртуелном предузећу, сајт или све оно што се буде уклапало у израду пројекта. Имате радове ученика на YT каналу Ekonomija u karantinu. Свака група израдиће одређене теме. На вама је да се договорите која група ће радити коју тему. Ако не успете да се договорите онда израда тема иде следећим редоследом: 1. тема ученици 1-3 у дневнику, 2.тема ученици 4-6 у дневнику, 3. тема ученици 7-9 у дневнику итд.

    Потребно је да се у реализацији пројеката одреди део посла који ће сваки ученик одрађивати. Рок за реализацију пројекта је до петка. Рад ће бити у виду видеа, за који сваки ученик треба да одради свој део. Потребно је да се види ваше презентовање, да стојите испред презентације. Можете користити пројектор у школи, телефоне имате. Сваки ученик за своју тему има 5 минута, тако да презентација треба да траје највише 15 минута. Повезаћете делове ваших снимака у један видео снимак. На крају ћемо оценити презентације кроз упитник. Када завршите видео снимак окачите га на учионици (требало би да сте сви пунолетни). Дневник са блок наставе који би требао да садржи обједињени садржај предаћете до понедељка.

Све што не знаш, ПИТАЈ.

Задатак ће бити отворен на Гугл учионици.

Дневник блок наставе