Blok nastavu  i ove godine realizujemo u školi, pošto nas niko neće.

Teme su prilagođene učenicima četvrtog razreda, smer poslovni administrator, predmet: Poslovna i administrativna obuka.

Vaš zadatak biće da kroz projekat istražite teme koje su planirane blok nastavom.

Ishodi blok nastave (šta bi trebalo na kraju da znate):

 • sprovede poslove nabavke i prodaje
 • sprovede opšte-pravne i kadrovske poslove
 • sprovede knjigovodstvene poslove
 • utvrdi kako je preduzeće pozicionirano na tržištu
 • utvrdi sistem kontrole poslovnih procesa  u preduzeću
 • sagleda sistem upravljanja ljudskim resursima
 • prati tokove dokumentacije u preduzeću

Teme za blok nastavu  podelićemo u dva dela, pošto obuku realizujemo u decembru i maju.

Teme za prvi blok u decembru su sledeće:

 1. Opšti-pravni i kadrovski poslovi 
 2. Poslovi nabavke i prodaje
 3. Tokovi dokumentacije
 4. Knjigovodstveni poslovi

Teme za drugi blok u maju su:

 1. Pozicioniranje preduzeća na tržištu (istraživanje)
 2. Upravljanje ljudskim resursima
 3. Kontrola poslovnih procesa u preduzeću

Način realizacije blok nastave

Svi učenici izrađivaće projekat u grupi od po 3 učenika. Pošto su neke od tema obimne podelićemo ih na manje. Predložene teme su sledeće:

 1. nabavka robe sa knjiženjem (proces nabavke robe, evidencija kod nabavke, dokumentacija u nabavci, izrada nabavne i prodajne kalkulacije, magacinska evidencija). Prezentaciju preuzmite OVDE
 2. prodaja robe sa knjiženjem ( proces prodaje robe, evidencija kod prodaje, dokumentacija, izrada prodajne kalkulacije), 
 3. kretanje nabavne i prodajne dokumentacije u preduzeću
 4. obračun i evidencija zarada i obračun i knjiženje pdv-a,
 5. opšti-pravni i kadrovski poslovi ( osnivanje i zapošljavanje) 

    Kao izvor za izradu projekta možete koristiti dosadašnji rad u virtuelnom preduzeću, sajt ili sve ono što se bude uklapalo u izradu projekta. Imate radove učenika na YT kanalu Ekonomija u karantinu. Svaka grupa izradiće određene teme. Na vama je da se dogovorite koja grupa će raditi koju temu. Ako ne uspete da se dogovorite onda izrada tema ide sledećim redosledom: 1. tema učenici 1-3 u dnevniku, 2.tema učenici 4-6 u dnevniku, 3. tema učenici 7-9 u dnevniku itd.

    Potrebno je da se u realizaciji projekata odredi deo posla koji će svaki učenik odrađivati. Rok za realizaciju projekta je do petka. Rad će biti u vidu videa, za koji svaki učenik treba da odradi svoj deo. Potrebno je da se vidi vaše prezentovanje, da stojite ispred prezentacije. Možete koristiti projektor u školi, telefone imate. Svaki učenik za svoju temu ima 5 minuta, tako da prezentacija treba da traje najviše 15 minuta. Povezaćete delove vaših snimaka u jedan video snimak. Na kraju ćemo oceniti prezentacije kroz upitnik. Kada završite video snimak okačite ga na učionici (trebalo bi da ste svi punoletni). Dnevnik sa blok nastave koji bi trebao da sadrži objedinjeni sadržaj predaćete do ponedeljka.

Sve što ne znaš, PITAJ.

Zadatak će biti otvoren na Gugl učionici.

Dnevnik blok nastave