Zadatak:

Preduzeće“ Komercijalista“ iz Kruševca, na računima 01.01.20… godine ima sledeće početna stanja:

 • Roba u magacinu
  • 300 komada suncobrana po ceni od 600 dinara po komadu i
  • 500 komada papuča po ceni od 900 dinara po paru
 • Tekući račun 250.000,- dinara
 • Blagajna 10.000,- dinara
 • Dobavljač „Sunce“, 70.000,-
 • Kupac „Leto“,  100.000,-dinara
 • Oprema 300.000,- dinara
 • Kratkoročni kredit 120.000,- dinara
 • Roba u prodavnici 100.000,- dinara
 • Kapital?

Proknjižiti sledeće poslovne promene kroz dnevnik, glavnu knjigu, analitičku i sintetičku evidenciju, a robu u magacinu evidentirati i kroz magacinsku i robnu evidenciju.

02.01.20.. Po fakturi i otpremnici broj 4 prodato je kupcu „Leto“ 90 komada suncobrana.

05.01.20.. Po fakturi broj 2 i otpremnici broj 2 od dobavljača „Sunce“ nabavljeno je 60 komada suncobrana i 60 pari papuča.

10.01.20… Isplaćena je obaveza prema dobavljaču po početnom stanju (izvod broj 1).

12.01.20.. Po internoj dostavnici broj 5 prebačeno je iz magacina veleprodaje u prodavnicu 50 suncobrana i 50 pari papuča.

14.01.20.. Prodavnica broj 1 uplatila je pazar prodavnice na tekući račun u iznosu od  5.000,- dinara.

15.01.20.. Dobavljač „Sunce“ odobrio je bonifikaciju po fakturi 2 u iznosu od 1.000,- dinara.

17.01.20.. Izmirena je obaveza prema dobavljaču po fakturi broj 2. iz kratkoročnog kredita (izvod broj 3).

25.01.20..Blagajnički maksimum je 500 dinara. Ostatak gotovine uplaćen je na tekući račun.

30.01.20.. Zaključiti dnevnik i glavnu knjigu.

Rešenje zadatka