Задатак:

Предузеће“ Комерцијалиста“ из Крушевца, на рачунима 01.01.20… године има следеће почетна стања:

 • Роба у магацину
  • 300 комада сунцобрана по цени од 600 динара по комаду и
  • 500 комада папуча по цени од 900 динара по пару
 • Текући рачун 250.000,- динара
 • Благајна 10.000,- динара
 • Добављач „Сунце“, 70.000,-
 • Купац „Лето“,  100.000,-динара
 • Опрема 300.000,- динара
 • Краткорочни кредит 120.000,- динара
 • Роба у продавници 100.000,- динара
 • Капитал?

Прокњижити следеће пословне промене кроз дневник, главну књигу, аналитичку и синтетичку евиденцију, а робу у магацину евидентирати и кроз магацинску и робну евиденцију.

02.01.20.. По фактури и отпремници број 4 продато је купцу „Лето“ 90 комада сунцобрана.

05.01.20.. По фактури број 2 и отпремници број 2 од добављача „Сунце“ набављено је 60 комада сунцобрана и 60 пари папуча.

10.01.20… Исплаћена је обавеза према добављачу по почетном стању (извод број 1).

12.01.20.. По интерној доставници број 5 пребачено је из магацина велепродаје у продавницу 50 сунцобрана и 50 пари папуча.

14.01.20.. Продавница број 1 уплатила је пазар продавнице на текући рачун у износу од  5.000,- динара.

15.01.20.. Добављач „Сунце“ одобрио је бонификацију по фактури 2 у износу од 1.000,- динара.

17.01.20.. Измирена је обавеза према добављачу по фактури број 2. из краткорочног кредита (извод број 3).

25.01.20..Благајнички максимум је 500 динара. Остатак готовине уплаћен је на текући рачун.

30.01.20.. Закључити дневник и главну књигу.

Решење задатка